Field Staff

2013

 • Permaburn
 • Hulchen Dorjie

2012 

 • Pemabum
 • Hulchen Dorjie
 • Sangjieka
 • Sonamtso
 • Pogmotso
 • Sonam
 • Gurudorjie
 • Lamojia

Working in the field

2012 Field staff working in the field

2011

 • Pemabum
 • Dorjiejyal
 • Wuqiong
 • Hulchen Dorjie
 • Sangjieka
 • Chuningjyid
 • Banda Tsering
 • Sonamtso
 • Kunbzang

group photo

Working in the field

2010

 • Pemabum
 • Dorjiejyal
 • Puhua Dongzhi
 • Tsering Dorjie
 • DJ
 • Lerjiater
 • Wuqiong

2009

 • Pemabum
 • Drubgyal
 • Rinchen Tso
 • Wanma Nanqing